Services / Tjänster

🇬🇧  I can’t offer any magical quick-fixes, but I am more than happy to share what I have learned over the years.

Do you have a problem with your horse that you need help with? Are you interested in how to start doing liberty work? Do you want some new challenges to help keep you inspired and motivated? Are you in need of a mentor who can follow you on your journey and give you support and help on a regular basis?

Whatever it might be – don’t hesitate to contact me!

My primary way of helping is by video coaching where you as a client send a video of a training session or problem you have with your horse, and I give help by adding audio feedback. I record an audio commentary on top of your video which gives me the opportunity to show and explain in real time.

By doing this I have the option to pause the video, replay sections or zoom in so that you can understand exactly what I mean. Then I send the video back to you with my feedback in it. You can then press play and watch the session and hear my feedback at the same time, which makes it easier to create a visual image of what I am trying to explain.

If video coaching isn’t for you, I also offer coaching via text or audio only. A text lesson won’t allow me to go as deep, but it’s a great option if you only have some minor training questions you need answered or want instructions for something in particular.

Audio lessons are perfect if you have deeper questions or need more extensive help but can’t or don’t want to send in videos. I will reply to your e-mail and answer all of your questions in-depth in an audio file that is sent to your e-mail.

If you want support over a longer period of time I also offer mentorship weeks. During a full week you will be my primary client and I will be available to help, critique videos, give you feedback and mentor you on a daily basis via Facebook messenger. Some people like the feeling of just having someone there to support them over a longer period of time (compared to a single training session) and that’s what I’m here for!

To be able to truly focus on each client I will only accept a limited number of clients each month so it might take me a little bit of time to get back to you. But you are very welcome to send me an e-mail if you are interested in booking a session.

You can either send an e-mail directly to paulina@playlovelearn.se or use the contact form here on the website.


🇸🇪  Jag är här för att hjälpa till! Jag kan tyvärr inte utlova några magiska genvägar men jag delar mer än gärna med mig av vad jag har lärt mig om hästar och hästträning genom åren.

Har du ett problem med din häst som du behöver hjälp med? Är du intresserad av att lära dig hur man börjar med dressyr i frihet? Vill du ha nya utmaningar och inspiration? Kanske önskar du bara att du hade en stöttande mentor att bolla idéer och tankar med?

Tveka inte att kontakta mig om du behöver hjälp!

Mitt främsta fokus är videoträning, där du som kund skickar ett videoklipp till mig som visar ett träningspass eller ett problem som du och din häst har. Sedan tittar jag på ditt videoklipp och spelar in muntlig feedback ovanpå videoklippet i realtid vilket ger mig möjligheten att kunna förklara på ett djupare sätt jämfört med att enbart ge feedback genom text. Jag kan pausa, zooma eller spela om delar av videon för att verkligen förklara vad jag menar. Sedan får du som kund tillbaka videoklippet igen och när du trycker på play hör du alltså min feedback samtidigt som du tittar på filmen. Denna form av träning gör det enklare för dig att bygga upp en klar visuell bild av vad det är jag vill förmedla med min feedback.

Om videoträning inte är något för dig så erbjuder jag även träning via text. Den här formen av träning tillåter mig inte att gå lika djupt men det är ett bra alternativ om du bara har några enklare träningsfrågor.

Jag erbjuder även träning i ljudform där jag svarar mer utförligt på dina frågor och förklarar hur jag tränar i en ljudfil som skickas till din e-post. Perfekt om du vill ha träning som går ned på djupet men inte vill eller kan skicka in videoklipp för bedömning.

Den sista formen av träning som jag erbjuder är mentorskap. Detta passar dig som är ute efter hjälp och stöd över en längre tid. Under en hel vecka är du mitt huvudfokus och jag kommer att finnas tillgänglig på Facebook messenger för att hjälpa, bolla idéer och ge feedback på videoklipp dagligen under hela den tiden som jag är din mentor. Vissa personer känner att de får ut mer av denna typen av träning jämfört med ett enstaka träningspass, och det är därför jag har valt att erbjuda just mentorskap som en tjänst.

För att verkligen kunna fokusera 100% på varje kund kommer jag bara att ta emot ett begränsat antal kunder per månad. Det kan medföra viss väntetid innan du får svar av mig men du är varmt välkommen att skicka ett mejl om du är intresserad av att boka in ett träningspass.

Du kan nå mig antingen genom att skicka ett mejl direkt till paulina@playlovelearn.se eller så kan du använda kontaktformuläret som du hittar här.

7C253A46-8B47-4196-A629-E6E37FF82A2B

Advertisement